Announcement – Workshop

U word hiermee vriendelik uitgenooi na ‘n werkswinkel oor Research Ethics Policies and Practices:  Advancing Your Research Agenda

Aanbieders: Michelle McGinn & Susan Tilley (Brock University, Kanada)

Datum:    8 – 10 Junie 2009
Daaglikse tye:    08:30 – 16:00
Lokaal:    Gebou C6 – Kamer 113
Maksimum aantal deelnemers:    30

Indien u belangstel om die werkswinkel by te woon word u vriendelik versoek om u naam voor of op 13:00, Vrydag 29 Mei 2009 aan Saartjie Venter deur te gee.

Kopieë sal van die leeswerk gemaak word en betyds voor die werkswinkel vir die deelnemers gegee word.

You are cordially envited to a workshop on Research Ethics Policies and Practices:  Advancing Your Research Agenda

Presenters: Michelle McGinn & Susan Tilley (Brock University, Canada)

Date:    8 – 10 June 2009
Daily Time:    08:30 – 16:00
Venue:    Building C6 – Room 113
Maximum number of participants:    20

Please give your name to Saartjie Venter before or on 13:00, Friday 29 May if you are to attend the workshop.

Copies of the readings will be made for you in time before the workshop.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑